Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
повідомлення
принципи діяльності
документи. ліцензії
послуги
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
відділення кредитної спілки
 


Голова правління КС                      Лабанов Анатолій Павлович

Головний бухгалтер КС                   Пушка Леся Євгенівна.


Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Голова спостережної ради                    Стратюк Вікторія Миколаївна;

Заступник голови спостережної ради     Райтер Олена Індусівна;

Секретар спостережної ради                 Петронговська Надія Леонідівна;

Член спостережної ради                       Білоус Наталія Михайлівна;

Член спостережної ради                       Янчук Валентина Святославівна.

 

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

 

Голова правління  КС «Шанс – Плюс»       Лабанов Анатолій Павлович;

Головний бухгалтер                            Пушка Леся Євгенівна;

Член  правління  - юрист                            Прачук  Ганна Олександрівна. 

 

Кредитний комітет
  Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

 

Голова кредитного комітету        Воловодік Оксана Володимирівна;  

Секретар кредитного комітету    Лабанова Любов Василівна;

Член кредитного комітету             Лабанов Анатолій Павлович;

Член кредитного комітету             Фінюк Юлія Ігорівна;

Член кредитного комітету             Криєнта Світлана Василівна

Ревізійна комісія

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.

 

Голова ревізійної комісії                 Єлсукова Тетяна Петрівна ;

Секретар ревізійної комісії              Гниленко Валентина Павлівна;

Член ревізійної комісії                    Дітковська Оксана Дмитрівна.


Фахівець для проведення внутрішнього аудиту   Станіславчук Валентина Василівна. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України