Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
повідомлення
принципи діяльності
документи. ліцензії
послуги
 -  Інформація для клієнта
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
відділення кредитної спілки
 


Відповідно до Законів України „Про кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне
Регулювання ринків фінансових послуг”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про споживче кредитування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, свого Статуту та, за наявності відповідних Ліцензій Кредитна спілка „ Шанс-Плюс” (далі – „кредитна спілка”) надає наступні види фінансових послуг:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

1.1 Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
1.1.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки. 
1)  строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
1.1.2. В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:
1.1.1.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими, на строк:
1) від 1 до 3 місяців (включно);
2) від 3 до 12 місяців (включно);
3) від 12 до 18 місяців (включно);
4) понад 18 місяців.
1.1.1.2. щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:
1) від 1000.00 (одна тисяча) гривень 00 коп. до  100000.00 (сто тисяч) гривень 00 коп. для будь-якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки.
1.1.1.3. щодо способу виплати процентів:
1) з виплатою процентів щомісячно;
2) з виплатою процентів раз на три місяці;
3) з виплатою процентів в кінці дії договору.
1.1.1.4. щодо режиму довнесення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:
1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;
2) без права довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
1.1.1.5. щодо режиму зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:
1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;

   2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.
2.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів
2.1.1.За строком:

- кредити зі строком до 3 місяців включно;
- кредити зі строком від 3 місяців до 12 місяців включно;
- кредити зі строком понад 12 місяців.

2.1.2.За цільовим призначенням відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177 „Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за N 69/8668:
1)    Комерційні кредити;
2)    Кредити, надані на ведення фермерських господарств;
3)    Кредити, надані на ведення особистих селянських господарства;

4) Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
5) Споживчі кредити у тому числі:

              - на придбання автотранспорту;
             -  на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;
             -  на інші потреби.
       
2.1.3. За порядком видачі (типом кредиту):
1) кредит видається однією сумою;

           2.1.4.За типом процентної ставки:
1) фіксована;

   2.1.5.За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:
1) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку кредиту. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

    2.1.6.За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1)    застава;
2)    порука;
3)    інші види забезпечення не заборонені законодавством.

   2.1.7. За способом надання кредиту:
1) готівковим шляхом;
2) безготівковим шляхом.

Кредина спілка «Шанс-Плюс» надає наступні види кредитів:
1. Комерційні кредити
Кредит надається членам кредитної спілки, приватним підприємцям.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    податкова, фінансова звітність підприємця;
-    документи, що підтверджують реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
-    –документи фізичної особи підприємця за останні два квартали та/або Річна податкова декларація про майновий стан та доходи

Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.


2.Кредити, надані на ведення фермерських господарств
Кредит надається на ведення фермерського господарства, придбання сільськогосподарської техніки, тощо.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    податкова, фінансова звітність підприємця;
-    документи, що підтверджують реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
-    надає кредитній спілці належним чином завірені копії та оригіналидокументів (для огляду): виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відомості з ЄДРПОУ, фінансову та/або іншу звітність тощо. Завірені копії документів додаються до заяви про надання кредиту
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.

3. Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
Кредити надаються з метою придбання худоби, птиці, добрив, тощо.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    довідка про доходи, за останніх 6 місяців.
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.

4. Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна
Кредити надаються з метою придбання нерухомого майна, на будівництво та реконструкцію нерухомого майна.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    довідка про доходи, за останніх 6 місяців.
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.

5 Споживчі кредити на придбання автотранспорту.
Кредити надаються на придбання легкового автомобіля.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    довідка про доходи, за останніх 6 місяців.
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.

6. Споживчі кредити на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів.
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    довідка про доходи, за останніх 6 місяців.
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців.

7. Споживчі кредити на інші потреби.
Надаються на навчання , на лікування, на відпочинок , на  весілля , тощо.    
Необхідні документи для отримання кредиту:
-    паспорт;
-    ідентифікаційний код;
-    довідка про доходи, за останніх 6 місяців.
Вартість кредиту за рік становить:
12.03 %    -   від суми кредиту зі строком до 3 місяців включно;  
39.06 %    -   від суми кредиту зі строком від 3 до 12 місяців включно;
57.06 %    -   від суми кредиту зі строком до 18 місяців. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України