Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
повідомлення
принципи діяльності
документи. ліцензії
послуги
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
відділення кредитної спілки
 

 

Спостережна рада КС «Шанс-Плюс»  (код ЄДРПОУ 26523149),

адреса: 35500, Рівненська область, м. Радивилів, бульвар Черняка, 4, запрошує на чергові загальні збори членів кредитної спілки «Шанс-Плюс», які відбудуться 30 квітня 2021 року.

 Місце проведення загальних зборів:  бульвар Черняка, буд.4. м. Радивилів , Рівненська область, 35500.

 Реєстрація учасників зборів – з 15:30 до 16: 00. Початок о 16: 00 год.

Порядок денний:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік.

2. Заслуховування та затвердження звіту правління КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік.

3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік.

5. Заслуховування та затвердження звіту  про результати проведених перевірок за  2020 рік фахівцем    з    проведення внутрішнього аудиту (контролю) в КС;

6. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Шанс-Плюс» за 2020 фінансовій рік;

7.  Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік (річна фінансова звітність та звітні дані КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) КС «Шанс-Плюс» за 2020 рік;

8. Про затвердження статуту КС «Шанс-Плюс» в новій редакції;

9. Про обрання членів Ревізійної комісії  КС «Шанс-Плюс»;

10. Ознайомлення з бюджетом на 2021 фінансовий рік;

11. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Шанс-Плюс» за 2021 фінансовий рік;

12. Інші питання.  

  Отримати більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомитись з документами, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, можна в кредитній спілці «Шанс-Плюс» та у її відділенні за адресою:

-          35200, Рівненська область, смт. Демидівка, вул.. Миру, буд. 2-б, тел. (03637) 62400, Демидівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс».

Пропозиції та зауваження до порядку денного зборів приймаються до 20  квітня  2021 року.

 

 

 

Спостережна рада КС «Шанс-Плюс»  (код ЄДРПОУ 26523149),

адреса: 35500, Рівненська область, м. Радивилів, бульвар Черняка, 4, запрошує на чергові загальні збори членів кредитної спілки «Шанс-Плюс», які відбудуться 24 квітня 2020 року.

 

Місце проведення загальних зборів:  бульвар Черняка, буд.4. м. Радивилів , Рівненська область, 35500.

 

Реєстрація учасників зборів – з 15:30 до 16: 00. Початок о 16: 00 год.

Порядок денний:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік;

2. Заслуховування та затвердження звіту правління КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік;

3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік;

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік;

5. Заслуховування та затвердження звіту  про результати проведених перевірок за  2019 рік фахівцем з проведення внутрішнього аудиту (контролю) в КС; 

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік (річна фінансова звітність та звітні дані КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) КС «Шанс-Плюс» за 2019 рік;

7. Про обрання членів Ревізійної комісії  КС «Шанс-Плюс»;

8. Ознайомлення з бюджетом на 2020 фінансовий рік;

9.Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Шанс-Плюс» за 2020 фінансовий рік.

 

      Отримати більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомитись з документами, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, можна в кредитній спілці «Шанс-Плюс» та її відділеннях за адресами:

                     - 35500, Рівненська область, м. Радивилів, бульвар Черняка, 4, тел.        

                        (03633)30050, 30040,  кредитна спілка «Шанс-Плюс»;

                     - 35700, Рівненська область, м. Здолбунів, вул.. Л. Українки, буд. 6-в, кім. 205,  

                       тел. (03552)21441, Здолбунівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс»;

                      - 35200, Рівненська область, смт. Демидівка, вул.. Миру, буд. 2-б, тел. (03637) 

                        62400, Демидівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс».

Пропозиції та зауваження до порядку денного зборів приймаються до 14  квітня  2020 року. 

Додаток № 3

                                                                                           Скорочена форма фінансового звіту,

                                                                                                   який надсилається членам    

                                                                                                   кредитної спілки

Основні балансові статті станом на початок та кінець 2019 року*:

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Початок року

 

 

Кінець року

 

 

 

 

 

Активи, разом

 

 

2405459

 

 

2354240

 

 

- 2,13

 

 

Кредитний портфель

 

 

2308289

 

 

2461985

 

 

+ 6,66

 

 

в тому числі членам КС

 

 

2308289

 

 

2461985

 

 

+ 6,66

 

 

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

 

 

396554

 

 

491138

 

 

+ 23,85

 

 

Прострочені кредити

 

 

370147

 

 

445093

 

 

+ 20,25

 

 

Неповернені кредити

 

 

26407

 

 

46045

 

 

+ 74,37

 

 

Безнадійні кредити

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

 

 

396550

 

 

434484

 

 

+ 9,57

 

 

Фінансові інвестиції, в тому числі:

 

 

90000

 

 

-

 

 

-100,00

 

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

 

 

90000

 

 

-

 

 

-100,00

 

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднану кредитну спілку

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Внески до капіталу кооперативного банку

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Державні цінні папери

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Капітал КС, в тому числі:

 

 

1125537

 

 

1159468

 

 

+ 3,01

 

 

Пайовий капітал

 

 

278518

 

 

218915

 

 

- 21,40

 

 

Резервний капітал

 

 

844909

 

 

940553

 

 

+ 11, 32

 

 

Додатковий капітал

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

2110

 

 

-

 

 

-100,00

 

 

Зобов'язання КС, в тому числі:

 

 

1242061

 

 

1157308

 

 

- 6,82

 

 

Внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки

 

 

1176331

 

 

1094801

 

 

- 6,93

 

 

Інші платні зобов'язання

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Неплатні зобов'язання

 

 

65730

 

 

62507

 

 

-4,90

 

Виконання бюджету Кредитної спілки «Шанс-Плюс» за 2019 звітний рік*:

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

План 

 

2019

 

 

Факт

 

2019

 

 

Доходна частина:

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценти за кредитами

 

 

4 890 000

 

 

1 730 691

 

 

Проценти від фінансових інвестицій

 

 

60 000

 

 

5 580

 

 

Інші доходи

 

 

600 000

 

 

21 366

 

 

Доходи разом

 

 

5 550 000

 

 

1 757 637

 

 

Витратна частина (кошторис):

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів КС «Шанс-Плюс»

 

 

480 000

 

 

234 255

 

 

Нараховані проценти за  зобов'язаннями перед юридичними особами

 

 

120 000

 

 

 

 

 

Витрати, пов’язані із залученням коштів

 

 

600 000

 

 

234 255

 

 

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС «Шанс-Плюс» на депозитних рахунках

 

 

0

 

 

0

 

 

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

 

 

1 850 000

 

 

910 594

 

 

Інші операційні витрати, у тому числі

 

 

1 080 000

 

 

525 202

 

 

на благодійну діяльність

 

 

0

 

 

0

 

 

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

 

 

0

 

 

0

 

 

Податок на прибуток нарахований

 

 

44 000

 

 

0

 

 

Інші витрати

 

 

60 000

 

 

9 602

 

 

Загальна сума операційних витрат

 

 

3 034 000

 

 

1 445 398

 

 

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

 

 

360 000

 

 

37 934

 

 

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

 

 

144 000

 

 

 

 

 

Усього витрат 

 

 

4 138 000

 

 

1 717 587

 

 

Фінансовий результат 

 

 

1 412 000

 

 

40 050

 

 

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

 

 

160 000

 

 

40 050

 

 

На формування резервного капіталу

 

 

0

 

 

 

 

 

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

1 252 000

 

 

0

 

* Дані про бюджет наведено у гривнях

 

 

 

 

 

Спостережна рада КС «Шанс-Плюс»  (код ЄДРПОУ 26523149), 

 адреса: 35500, Рівненська область, м. Радивилів, бульвар Черняка, 4, запрошує на чергові загальні збори членів кредитної спілки «Шанс-Плюс», які відбудуться 19 квітня 2019 року.

 

Місце проведення загальних зборів:  бульвар Черняка, буд.4. м. Радивилів , Рівненська область.

35500.

Реєстрація учасників зборів – з 15:30 до 16: 00. Початок о 16: 00 год.

 

Порядок денний:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік.

2. Заслуховування та затвердження звіту правління КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік.

3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КС «Шанс-Плюс» та висновку ревізійної комісії КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік. 

4. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС за підсумками 2018 року.

5. Заслуховування та затвердження звіту  про результати проведених перевірок  фахівцем з проведення внутрішнього аудиту (контролю) в КС; 

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік (річна фінансова звітність та звітні дані КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) КС «Шанс-Плюс» за 2018 рік;

7. Про обрання членів Спостережної ради КС «Шанс-Плюс»;

8. Про обрання членів Ревізійної комісії  КС «Шанс-Плюс»;

9. Ознайомлення з бюджетом на 2019 фінансовий рік.

10. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Шанс-Плюс» за 2019 фінансовий рік.

 

      Отримати більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомитись з документами, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, можна в кредитній спілці «Шанс-Плюс» та її відділеннях за адресами:

-          35500, Рівненська область, м. Радивилів, бульвар Черняка, 4, тел. (03633)43224  кредитна спілка «Шанс-Плюс»;

-          35700, Рівненська область, м. Здолбунів, вул.. Л. Українки, буд. 6-б, кім. 205,  тел. (03552)21441, Здолбунівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс»;

-          35200, Рівненська область, смт. Демидівка, вул.. Миру, буд. 2, тел. (03637) 62400, Демидівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс».

Пропозиції та зауваження до порядку денного зборів приймаються до 7 квітня  2019 року. 

 

Додаток № 3

                                  Скорочена форма фінансового звіту ,який надсилається членам    

                                                                         кредитної спілки

Основні балансові статті станом на початок та кінець 2018 року*:

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Початок року

 

 

Кінець року

 

 

Зміни за рік, %

 

 

Активи, разом

 

 

2281219

 

 

2405459

 

 

+ 5,45

 

 

Кредитний портфель

 

 

2136362

 

 

2308289

 

 

+ 8,05

 

 

в тому числі членам КС

 

 

2136362

 

 

2308289

 

 

+ 8,05

 

 

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

 

 

356244

 

 

396554

 

 

+11,31

 

 

Прострочені кредити

 

 

300279

 

 

370147

 

 

+23,27

 

 

Неповернені кредити

 

 

55965

 

 

26407

 

 

-52,81

 

 

Безнадійні кредити

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

 

 

354441

 

 

396550

 

 

+11,88

 

 

Фінансові інвестиції, в тому числі:

 

 

100500

 

 

90000

 

 

-10,45

 

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

 

 

100500

 

 

90000

 

 

-10,45

 

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднану кредитну спілку

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Внески до капіталу кооперативного банку

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Державні цінні папери

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Капітал КС, в тому числі:

 

 

1035994

 

 

1125537

 

 

+8,64

 

 

Пайовий капітал

 

 

274605

 

 

278518

 

 

+ 1,42

 

 

Резервний капітал

 

 

761389

 

 

844909

 

 

+ 10, 97

 

 

Додатковий капітал

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

-

 

 

2110

 

 

+100,0

 

 

Зобов'язання КС, в тому числі:

 

 

1207718

 

 

1242061

 

 

+ 2,84

 

 

Внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки

 

 

1118960

 

 

1176331

 

 

+ 5,13

 

 

Інші платні зобов'язання

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Неплатні зобов'язання

 

 

88758

 

 

65730

 

 

-25,94

 

* Дані про основні балансові статті наведено у гривнях

 

Виконання бюджету Кредитної спілки «Шанс-Плюс» за 2018 звітний рік*:

                                                                                                                              

 

 

 

 

План 

 

2018

 

 

Факт

 

2018

 

 

Доходна частина:

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценти за кредитами

 

 

4 200 000

 

 

1 613 873

 

 

Проценти від фінансових інвестицій

 

 

60 000

 

 

9 642

 

 

Інші доходи

 

 

600 000

 

 

79 396

 

 

Доходи разом

 

 

4 860 000

 

 

1 702 911

 

 

Витратна частина (кошторис):

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів КС «Шанс-Плюс»

 

 

480 000

 

 

247 324

 

 

Нараховані проценти за  зобов'язаннями перед юридичними особами

 

 

120 000

 

 

661

 

 

Витрати, пов’язані із залученням коштів

 

 

600 000

 

 

247 324

 

 

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС «Шанс-Плюс» на депозитних рахунках

 

 

0

 

 

0

 

 

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

 

 

1 200 000

 

 

840 687

 

 

Інші операційні витрати, у тому числі

 

 

1 080 000

 

 

478 995

 

 

на благодійну діяльність

 

 

0

 

 

0

 

 

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

 

 

0

 

 

0

 

 

Податок на прибуток нарахований

 

 

40 000

 

 

0

 

 

Інші витрати

 

 

60 000

 

 

8 316

 

 

Загальна сума операційних витрат

 

 

2 380 000

 

 

1 327 998

 

 

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

 

 

360 000

 

 

76 109

 

 

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

 

 

144 000

 

 

 

 

 

Усього витрат 

 

 

3 484 000

 

 

1 651 431

 

 

Фінансовий результат 

 

 

1 376 000

 

 

51 480

 

 

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

 

 

160 000

 

 

49 370

 

 

На формування резервного капіталу

 

 

0

 

 

 

 

 

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

1 216 000

 

 

2 110

 

* Дані про бюджет наведено у гривнях

 

Фінансовий звіт розглянуто Спостережною радою (протокол Спостережної ради № 1 від 12.02.2018 року).

Фінансовий звіт розглянуто Ревізійною комісією (протокол Ревізійної комісії № 1 від 12.02.2018 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторською фірмою "Крестон Геренті Груп Юкрейн"  (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та  аудиторів  № 4488 від 22.12.11р.), можна ознайомитись за адресами: 35500 бульвар Черняка, 4 м. Радивилів Радивилівський район Рівненська області, кредитна спілка «Шанс-Плюс»;

35700, Рівненська область, м. Здолбунів, вул.. Л. Українки, буд. 6-б, кім. 205,  тел. (03552)21441, Здолбунівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс»;

35200, Рівненська область, смт. Демидівка, вул.. Миру, буд. 2, тел. (03637) 62400, Демидівське відділення кредитної спілки «Шанс-Плюс».

 

                     Голова правління КС

                                «Шанс-Плюс»                         Лабанов А.П.

 

                     Головний бухгалтер                          Пушка Л.Є.

 

 

 

 

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України